Skrevet den 23. Nov 2017

Verdens Rigeste vil skifte navn

Bestyrelsen i Verdens Rigeste Landmænd
Bestyrelsen i Verdens Rigeste Landmænd er (fra venstre) Louise Bünemann (kasserer) Kristian Kølln, Felix Stark (stifter og talsmand), Jens G. Friis, Louise Dolmer (formand), Anette Riis og Trosten Arendrup (næstformand)

Bestyrelsen i Verdens Rigeste Landmænd har holdt sit tredje bestyrelsesmøde siden konstitueringen. Det har været gode og konstruktive møder, hvor alle har lært hinanden at kende, og formen af foreningen tegner sig stadig tydeligere. Besluttet er det nu, at foreningen skal have nyt navn, men vi tumler stadig med, hvad barnet så skal hedde. Bedste bud lige nu er ”Verdens bedste fødevarer”, men vi modtager meget gerne forslag til et bedre navn.

Derudover har vi besluttet ny mission, vision og værdier. De er som følger (og vil blive tilføjet hjemmesiden):

Visionen

Vi vil gennem dialog og viden samle danskerne om en visionær og bæredygtig fødevareproduktion

Missionen

VRL (eller hvad vi nu kommer til at hedde) vil styrke kendskabet til dansk mad og fødevareproduktion samt højne kvaliteten, bæredygtigheden, dyrevelfærden og arbejdsmiljøet i produktionen.

Det vil vi gøre ved at være et forum for faktabaseret dialog og ved at:

  1. Identificere, fremskaffe og facilitere viden om fødevarer
  2. Skabe transparens om alle dele af fødevareproduktionen
  3. Være debatskabende
  4. Arrangere Åbenhus arrangementer – vise de gode eksempler
  5. Formidle viden
  6. Facilitere netværk

Værdierne

Vi er dialogbaserede, transparente, optimistiske, visionære og redelige.

Desuden havde vi ved vort sidste bestyrelsesmøde besøg af fundraiser Henriette Varming, der gav en præsentation af sig selv og mulighederne for, at foreningen kan opnå fondsstøtte til konkrete projekter og/eller som støtte til foreningens generelle virke. Hun mente bestemt, der var muligheder, og bestyrelsen indgår nu videre drøftelser med Henriette med henblik på at søge fondsmidler.

Foreningen har endvidere en række debatarrangementer i støbeskeen. Det vender vi tilbage om i det nye år.

Som det vil være mange bekendt, er selskabet ”Landmad”, som var ejet af vores formand Louise Dolmer, siden generalforsamlingen gået konkurs. Selskabet er reetableret med nye ejere, og Louise Dolmer er nu i stedet ansat af det nye selskab. Louise vil fortsat varetage formandsposten i Verdens Rigeste Landmænd.

Er der spørgsmål til ovenstående, besvarer vi dem meget gerne!

På vegne af bestyrelsen

Felix Bekkersgaard Stark

Følg os!